Dakwerk

De afgelopen 60 jaar heeft Oostindiër zich voor het grootste deel toegelegd op het dakwerk. In de begin jaren werd er nog warm geplakt met mastiek. Warm plakken houdt in dat het mastiek eerst in een ketel wordt opgewarmd tot het
vloeibaar is en daarna over het dak wordt uitgegoten. Tegelijkertijd werd de dakbedekking over het mastiek uitgerold. Daar mastiek te milieubelastend werd is bitumen hiervoor in de plaats gekomen. Deze werkwijze is in de loop der jaren vervangen door het dakdekken met de gasbrander. 

In 2006 zijn we overgestapt op EDDM (rubber) dakbedekking. EDPM is een rubberfolie die wij in verschillende maten op rol op voorraad hebben. Deze dakbedekking kunnen wij grotendeels in 1 stuk op een dak aanbrengen. Dient er een las te worden aangebracht, dan wordt deze gevulkaniseerd. Het EPDM wordt door middel van lijm op het dak vastgezet.

 

Het is mogelijk om uw dak gelijktijdig te isoleren. Het isoleren zorgt ervoor dat ‘s winters de warmte in uw huis blijft en zomers koel. Het isoleren van uw dak levert u een lagere energienota op, waardoor de investering snel terugverdiend wordt, nog afgezien van verhoogt comfort. Alvorens de dakbedekking op uw dak wordt aangebracht, komt er een isolatielaag op het dakhout. Het grote voordeel hiervan is dat het dakhout niet stikt. Het komt regelmatig voor dat mensen hun dak van binnenuit isoleren, waardoor het hout stikt en gaat rotten.